«Cecilies Verden»

Det er i hovedsak kryssingen av Antarktis som Cecilie ønsker å fortelle om i sitt foredrag, men hun vil også ta publikum med tilbake på noen av turene som har vært med på å prege henne de siste årene.

Cecilie har blitt en avholdt og profilert foredragsholder, men det er ikke først og fremst prestasjonene som står i fokus når Cecilie står på scenen og forteller om turene sine. I sine foredrag formidlere Cecilie en genuin og enorm glede over å ha muligheten til å leve ut sine innerste og største drømmer. Cecilie har en egen evne til å binde publikum til seg gjennom en levende, livlig og inspirerende fortellerevne, og på denne måten tar hun også publikum med seg ut av salen og inn i naturen.

I tillegg til å formidle livsglede og naturopplevelser snakker Cecilie om det å sette seg mål, og hvordan forberede seg både fysisk og mentalt i forkant av de store og krevende turene. Som jente har hun måttet finne nye løsninger på problemer som hennes mannlige kollegaer ikke har, og har måttet tenke utradisjonelt for å klare å snu tilsynelatende ulemper om til fordeler for seg selv.

Selv om Cecilies prestasjoner er forbundet med mye slit og hard jobbing, er det først og fremst naturopplevelsene hun ønsker å formidle. Det er dette som har gjort at publikum har trykket henne til sitt bryst og stadig kommer tilbake for å høre henne fortelle om nye turer. Dersom du ønsker å booke et foredrag med Cecilie benytt deg gjerne av kontaktskjemaet under menypunktet «Kontakt».

Cecilie Skog Logo